Flagnade fönster - före   Skrapade fönster
 
Färdigt fönster   Bra intäckning behövdes
 
Många fönster kvar   Provytor med rödtjära på spåntaken gjorda av kyrktak i Norrköping